Boom

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Boom

Geboers
1. Bjorn -> heel veel gepakt
2. Geoff -> veel afgestopt
3. Sammy -> veel afgestopt

4. Vinnie
5. Dennis

We hebben goed verdedigd denk ik, maar winnen zat er nooit echt in...
Duidelijk klaar voor een klasse hoger!