CONTACTPERSOON NIEUW-BOECHOUT

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CONTACTPERSOON NIEUW-BOECHOUT

Obelix
Administrator
Dit zijn de contactgegevens van de man die zorgt dat de cabine openen is, licht brand, etc. op Nieuw-Boechout.

Mocht ik eens wat later zijn kan je altijd bij hem terecht voor open te doen.

Als wij niet met genoeg zijn kunnen we ook met hem meetrainen.

CHRIS VRANCKX - 0473 55 83 00