FC CONTINU - Sava (inhaalmatch)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FC CONTINU - Sava (inhaalmatch)

Geboers
Laatste match van het seizoen...

1. Johan 21pt
2. Marc 12pt
    Wes 12pt
    Dimi 12pt
5. Bram 9pt
    Gert 9pt

Ik herinner me niet meer alles.
Mooi hakje gezien van Thomas :)
Prachtgoal van mij ook...

Ik ontbreek enkel nog de punten van de match toen ik er niet was... Thomas, hebt ge die nog?
Die punten kunnen wel nog invloed hebben op bepaalde posities...

Als jullie willen begin ik de stand bekend te maken van 10 tot 4 ofzo. Top 3 op de bbq? Zeg het maar...

Dit was één van de leukere seizoenen naar mijn gevoel, misschien omdat we relatief veel hebben gewonnen. Ook minder zever als anders en meer blijven plakken.

Graag houden zo!