Jeedee - FC CONTINU

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Jeedee - FC CONTINU

Geboers
1. Gert 23pt -> 3 matchen op rij... Ondanks een kleine onoplettendheid de eerste helft :)
2. Geof 17pt -> terug van weggeweest. Veel inzet, goede tackles.
3. Johan 12pt -> terug van weggeweest. Vooral 2de helft was goed.
4. Marc 7pt -> goed ingevallen. Terug in vorm aan 't geraken.

Na de match was het ook plezant!