NIET AANWEZIG - CONTACTEER DAN DE COACH !

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NIET AANWEZIG - CONTACTEER DAN DE COACH !

Obelix
Administrator
Kan je niet aanwezig zijn of ga je later zijn op training of match, verwittig dan steeds, en enkel en alleen, de COACH (NIET uw schoonmoeder, vriend van een vriend, een toevallige voorbijganger, uwen hond, etc.)

Dit kan op volgende manieren :
Tot een dag vooraf:
- via dit forum
- via facebook
- mail: jan@decovan.be
- tel: 0478/26.21.79

Op de dag zelf:
- tel: 0478/26.21.79


Bedankt.

Jan Meyvis