Oefenmatch tegen de Daltons

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Oefenmatch tegen de Daltons

Siebe
Joe de mannen,

Net telefoon gekregen van Waldo (coach en trainer van de Daltons) of we nog zin hebben in een oefenmatch.
Aangezien alle zaterdagen voor de Daltons reeds volzitten werden er 2 dagen voorgesteld.
8 augustus misschien wat kort) of 22 augustus.
Is er nog goesting, tijd en een ploeg om een oefenmatch te spelen?
Op ons of hun terrein maakt niet uit

Grtz