REKENING DRINKEN !!!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

REKENING DRINKEN !!!

Obelix
Administrator
VANWEGE MISBRUIK VAN ENKELEN... NIEUWE MAATREGEL.

VANAF NU WORDT ER ENKEL ONMIDDELLIJK AFGEREKEND MET DE POT. ER KAN NIET MEER OP REKENING WORDEN GEDRONKEN IN DE KANTINES. DIT ZAL DAN OOK VOOR DE MATCH AAN DE KANTINEVERANTWOORDELIJKE WORDEN DUIDELIJK GEMAAKT. DE POT WORDT ENKEL GEBRUIKT OM NA DE WEDSTRIJD SAMEN IETS TE DRINKEN.

WIE TIJDENS OF VOOR DE MATCH DORST HEEFT, BETAALD EXTRA UIT EIGEN ZAK.

SUPPORTERS BETALEN ALTIJD UIT EIGEN ZAK OF MOGEN VOOR DE MATCH EVENEENS 5 EURO UITLEGGEN BIJ FRIEDA EN MEZELF.


Grt. Jan.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: REKENING DRINKEN !!!

geofke
In verband met de rekening betaal ik gewoon zelf menen drank als ik dat ga halen.  Gemakkelijk en geen zever