Training 25/4

classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Training 25/4

barcafan
Wie komt er allemaal

Ik ben er
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Training 25/4

geofke
Aanwezig
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Training 25/4

Laurent R
Aanwezig! Voor de laatste keer toch proberen met zo veel mogelijk te zijn he, niet?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Training 25/4

wesley
Das straf! Bram en ik al niet. Vergadering remember... FB
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Training 25/4

geofke
Dan geen training have fun morgen op vergadering
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Training 25/4

Laurent R
ja wes, der moeten er twee zich opoffer voor de ploeg he! :-) geen training morgen, maar wel pinten hijsen dan! :-)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Training 25/4

Laurent R
*opofferen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Training 25/4

Johan P
This post was updated on .
In reply to this post by barcafan
ik kan ook... maar 't is al te laat zeker