ZATERDAG 30/03/2013 19u00 TEAMBUILDING

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ZATERDAG 30/03/2013 19u00 TEAMBUILDING

Obelix
Administrator
Een stap gaan zetten met de ploeg! Voorstel is om te gaan eten (BONBINI) en daarna een stapje te zetten in het nachtleven van Antwerpen (SKYCLUB) !
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ZATERDAG 30/03/2013 19u00 TEAMBUILDING

Bram V.
check!